Değerler Treni

Değerler Treni
  • Sevgi
  • Saygı
  • Sorumluluk
  • Adalet
  • Yardımseverlik
  • Dürüstlük
  • Hoşgörü
  • Özgüven
  • Empati
  • Vefa

DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI HEDİYELİ